خراسان رضوی، مشهد، خیابان سنایی

مجتمع سبحان، طبقه 2، واحد 201 اداری

   8 – 95 29 3712 – 051

   bs.nivan.co@gmail.com

   شنبه الی چهارشنبه 9:00 الی 17:00

واحد فروش

تلفن: 6302 129 0936

ایمیل: cmo@bsnivan.com

تلفن: 6304 129 0936

ایمیل: se.najarzadeh@bsnivan.com

واحد مالی

تلفن: 9915 631 0992

ایمیل: cfo@bsnivan.com

فناوری اطلاعات

تلفن:9916 631 0992

ایمیل: cio@bsnivan.com

روابط عمومی

تلفن: 9917 631 0992

ایمیل: cco@bsnivan.com

با نیوان در تماس باشید