یراق گونیا

توضیحات:

یراق گونیا نوعی تراورس است که نگهدارنده مقره ها و کابل ها بر روی تیر می باشند.

نام کالاکد کالا
گونیا 65/8 خراسان شمالی1 1 9 0
گونیا 120/82 1 9 0
گونیا 130/8 خراسان رضوی3 1 9 0
گونیا 150/84 1 9 0