تسمه حائل

توضیحات:

از تسمه حائل فولادی به منظور افزایش استقامت مکانیکی کراس آرم ، بین کنسول و سینه تیر استفاده می شود.تسمه حایل فولادی را می توان هم در پایین کراس آرم و هم در بالای آن نصب کرد..در صورتی که تسمه حایل در بالا نصب شود علاوه بر افزایش استقامت کراس آرم در ضمن احتمال برخورد زنجیره مقره به تسمه حایل در این ترکیب کمتر می باشد.

نام کالاکد کالا
تسمه حائل 52 cm6 0 1 0
تسمه حائل 62 cm7 0 1 0
تسمه حائل 64 cm8 0 1 0
تسمه حائل 72 cm9 0 1 0
تسمه حائل سفارشی0 1 1 0