صفحه اتصال به زمین

توضیحات:

صفحه ای از جنس فولاد گالوانیزه که در گودال حفرشده نزدیک تیر دفن و به خط نول متصل می شود. این اتصال علاوه به تامین خط نول، زمینه اتصال کوتاه جریان های ناگهانی از جمله صاعقه را به زمین مهیا می کند.

نام کالاکد کالا
صفحه ارت (بدون سیم)1 0 7 0
صفحه ارت با سیم ( مشهد )2 0 7 0
صفحه ارت با سیم ( خراسان رضوی )3 0 7 0
صفحه ارت با سیم ( خراسان جنوبی )4 0 7 0