بازوچراغ

توضیحات:

این محصول از جنس فولاد بوده که با گالوانیزه گرم پوشانده شده و به تیر برق نصب شده و کله چراغ به آن نصب می شود. جهت نورپردازی محیطی در محل هایی چون خیابان ها ، اتوبان ها ، بزرگ راه ها ، فضاهای باز شهری و… مورد استفاده قرار می گیرد.

نام کالاکد کالا
بازو چراغ 1 متری مشهد1 06 0
بازو چراغ 1 متری سفارشی2 06 0
بازو چراغ 1 متری خراسان رضوی3 06 0
بازو چراغ 1 متری خراسان شمالی4 06 0
بازو چراغ 1 متری خراسان جنوبی5 06 0
بازو چراغ 2 متری مشهد6 06 0
بازو چراغ 2 متری سفارشی7 06 0
بازو چراغ 2 متری خراسان رضوی8 06 0
بازو چراغ 2 متری خراسان شمالی9 06 0
بازو چراغ 2 متری خراسان جنوبی0 16 0
بازو چراغ 3 متری مشهد1 16 0
بازو چراغ 3 متری سفارشی2 16 0
بازو چراغ 3 متری خراسان رضوی3 16 0
بازو چراغ 3 متری خراسان شمالی4 16 0
بازو چراغ 3 متری خراسان جنوبی5 16 0
بازو چراغ 60 سانتی6 16 0