درپوش حرارتی آند (آندکپ):ECA

کد: ECA

نام: درپوش حرارتی آند کابل محصول شرکت WOER

توضیحات:

درپوش حرارتی آند محصول شرکت WOER ، جهت آب بندی محل تلاقی آند و کابل متصل به آن که در سیستم های حفاظت کاتدیک مورد استفاده قرار می گیرد مورد مصرف می باشد. این درپوش ها از دو طبقه متصل به هم تشکیل شده اند. طبقه با قطر بزرگ تر جهت قرار گیری آند، و طبقه با قطر کوچکتر جهت عبور کابل مورد اتصال به آند می باشد. درون هر دو طبقه، آغشته به چسب حرارتی می باشد. با حرارت دهی، درپوش روی آند و کابل متصل به آن جمع شده و آب بندی کامل و مطمئنی را تضمین می نماید.

ویژگی ها

ماده تشکیل دهنده: پلی الفین انعطاف پذیر، ضد شعله، خود خاموش شونده، پیوند-متقابل شده (» کراس لینک «)

درجه حرارت کاری: ۴۵ – درجه تا ۱۲۵ + درجه سانتی گراد )رنگ شفاف: ۴۵ – درجه تا ۱۰۵ + درجه سانتی گراد

حداقل دما جهت جمع شوندگی کامل: ۱۲۰ + درجه سانتی گراد

ضریب جمع شوندگی: ۲:۱(۵۰ % جمع شوندگی در محور عرضی)

بدنه داخلی آغشته به چسب حرارتی

بسته بندی: بسته های پلاستیکی

رنگ: مشکی

مشخصات روکشنتیجه آزمایشاستاندارد
فیزیکی
مقاومت کششی≥ 12MpaASTM D638
افزایش طول≥ 300%ASTM D638
مقاومت کششی پس از آزمون پیرشدگی حرارتی≥ 10MpaASTM D638
افزایش طول پس از آزمون پیرشدگی حرارتی≥≤230%ASTM D638
شوک حرارتیبدون چکیدگی/بدون ترک خوردنUL 224
تغییر طول%10≥ASTM D2671
مرکزیت%35≥ASTM D2671
الکتریکی
جذب آب%0.5≥ISO 62
اشتعال پذیریVW – 1ASTM D2671
مقاومت دی الکتریک20kV/mm ≤IEC 60243
شیمیایی
مقاومت حجمی1x 10^14 Ω.cm≤IEC 60093
مقاومت در برابر قارچ و خوردگیقبولISO 846
سازگاری با مسقبولUL 224
کاتالوگ

PDF

760 کیلوبایت