رابط بیمتال

توضیحات:

رابط بیمتال DeDe جهت اتصال کابل آلومینیومی به کابل مسی استفاده می‌گردد. بدیهی است، جهت امکان ایجاد جریان در یک مقاومت تقریباً یکسان در هر دو کابل، ضروری است که سطح مقطع کابل آلومینیومی که هادی نازل‌تری نسبت به مس است، بیشتر از سطح مقطع کابل مسی متناظر با همان آمپر باشد. لذا، قسمت ورودی کابل آلومینیومی، همواره قطر بیشتری نسبت به قسمت ورودی کابل مسی دارد. جهت استفاده از این رابط، کابل آلومینیومی داخل لوله رابط شده و با ابزار پرس مناسب با سایز دای مرتبط پرس می‌شود. همین امر در خصوص کابل مسی نیز تکرار می‌گردد. لازم به ذکر است که وسط این رابط‌ها، مسدود است، لذا اتصال مستقیم بین دو سیم مسی و آلومینیومی وجود ندارد و اتصال تنها از طریق رابط بی متال صورت می‌گیرد. لوله آلومینیومی این رابط‌ها، آغشته به گریسی مخصوص با مقاومت دمایی بالا می‌باشد تا علاوه بر جلوگیری از اکسید شدن آلومینیوم، اتصال الکتریکی کابل به لوله ورودی کابلشو را بهبود بخشد. لوله ورودی کابلشو توسط درپوش پلاستیکی مسدود شده است تا گریس به بیرون از لوله تراوش ننماید. تکنولوژی اتصال مس به آلومینیوم، «جوش اصطکاکی» می‌بـاشد.
در رابط بیمتال‌های DeDe Electric Group ، قبل از سوراخ‌کاری قسمت‌های آلومینیومی و مسی، جوش اصطکاکی ایجاد می‌گردد و پس‌ازآن مراحل سوراخ‌کاری، … صورت می‌گیرد. با توجه به این فرآیند تولید، اتصال ناگسستنی مس به آلومینیوم رابط تولیدشده نهایی تضمین‌شده است، زیرا اتصالات سست در حین پروسه‌های پس از جوش اصطکاکی، خودبه‌خود نمایان و از چرخه تولید حذف می‌گردند.
این رابط‌ها در سایزهای مختلف، جهت ورودی کابل آلومینیومی از سطح مقطع 16 الی 500 میلی‌متر مربع عرضه می‌گردد. بر روی کابلشوها، سایز کابل آلومینیومی ورودی به رابط برحسب میلی‌متر مربع درج‌شده است.
مشخصات:
– جنس قسمت مورد اتصال به کابل آلمینیوم: آلومینیوم با خلوص بیش از %99/5
– جنس قسمت مورد اتصال به کابل مس: مس با خلوص بیش از %99/9
– تکنولوژی اتصال مس به آلومینیوم: جوش اصطکاکی (friction welding) آلومینیوم (Al) مس (Cu)