طراحی و راه‌اندازی خطوط تولید ترانسفورماتور

از دیگر توانمندی‌های گروه فنی شرکت نیوان، توانایی طراحی، تجهیز، راه‌اندازی، بهره‌برداری و آموزش کاربر تولید انواع ترانسفورماتورهای رده توزیع می‌باشد که می‌توان از مهم‌ترین تجربیات موفق این شرکت به موارد زیر اشاره نمود:

1- راه‌اندازی و آماده‌سازی خط پیچش هسته و سیم‌پیچ ترانسفورماتورهای flat wound core (ترانسفورماتور با هسته پیچشی تخت) در شرکت صنایع‌کیان‌ترانسفوی‌خراسان و تولید آزمایشی این محصول (سال ۱۳۸۹، شایان‌ذکر است بنا به صلاح‌دید مدیریت وقت شرکت مذکور، خط تولید راه‌اندازی شده به‌صورت تولید انبوه مورد بهره‌برداری قرار نگرفت).

2- طراحی، راه‌اندازی، بهره‌برداری همراه با مستندسازی و آموزش کارکنان خط بوبین پیچی اکتیو پارت‌های 3D wound core (ترانسفورماتور با هسته پیچیده شده سه‌بعدی) در شرکت صنایع‌کیان‌ترانسفوی‌خراسان (سال ۱۳۹۲).