طراحی و راه‌اندازی خط تولید سوییچ خانه‌های گازی و کلیدهای هوایی

تعدادی از متخصصین شرکت فنی مهندسی بهینه‌ساز نیوان در دوره فعالیت در شرکت صنایع ‌کیان ‌ترانسفوی ‌خراسان به‌طور مستقیم مسئولیت راه‌اندازی خط تولد مخازن سوییچ خانه‌های گازی در شرکت تام نیروی پارسیان را بر عهده داشته‌اند. شرکت فنی مهندسی نیوان با پشتوانه بر دانش فنی گذشته و استفاده از اطلاعات نوین در این زمینه آمادگی کامل جهت طراحی و راه‌اندازی واحدهای مونتاژ کلیدهای گازی هوایی و انواع سوییچ خانه‌های گازی (SF6 GIS RMU) را دارد.

در همین زمینه در حال حاضر مشغول به ارائه خدمات مشاوره به شرکت آرین کلید پارس بوده که این شرکت نماینده انحصاری فروش محصولات شرکت M.EL.COS ایتالیا و EN-Technology کره می‌باشد که در حال راه‌اندازی خط مونتاژ کلیدهای گازی و تولید و مونتاژ سکسیونرهای هوایی می‌باشد.