تولید پره های رادیاتور ترانسفورماتور:

درز جوش ورقه های رادیاتور:

پانچ کاری کلکتور رادیاتور ترانسفورماتور: